Totalentreprise

Å bygge hus er mye jobb. Mange ønsker derfor å sette bort store eller hele delen av denne jobben til en profesjonell part. Vi tilbyr derfor totalentreprise! Vi tar hele jobben fra skisseløsninger, plassering på tomt, til ferdig bolig med opparbeidet uteareal.Vi styrer alle håndtverkere som skal inn og sørger for at jobben utføres fagmessig og til riktig tid.